Opleidingsinitiatieven

Opleiding en training zijn essentieel voor het welslagen van elk GIS-project. Het is belangrijk om deskundigheid inzake GIS actueel te houden en verder te ontwikkelen. Een betere kennis van GI concepten en software leidt meestal tot een verbetering van de productiviteit en de performantie van het hele systeem. Investeren in training biedt een hoge Return On Investment (ROI).


Lopende en afgelopen opleidingsprojecten