SADL NieuwsSADL organiseert een eye-tracking experiment tijdens de opendeur dag ter gelegenheid van 200 j. Faculteit Wetenschappen, 20 mei 2017

 

Sommige mensen vinden altijd de weg, anderen verdwalen voortdurend. Als iemand je de weg vraagt, wat zal je antwoord zijn?

 • De GPS-nabootser: Sla linksaf bij het derde kruispunt, dan rechts bij de tweede lichten, u bereikt uw bestemming op 200m.
 • De student na een fuif: Aan de Ierse Pub links tot het café waar ze aan het zingen zijn, vraag het daar nog eens.
 • Dezelfde student na een dag blokken in de bib: Ik zal het even opzoeken (grijpt naar een smartphone) kijk, hier is de kaart.
 • De sociale rugzaktoerist: I’ll go with you.
 • De onzekere: Ik zou gewoon die mensen ginder volgen.

  • Zoek je weg naar een bestemming met een eye-tracking bril op je neus, en wij analyseren aan de hand van je oogfixaties jou strategie.

    

De workshop duurt 15 minuten en zal doorlopend plaatsvinden van 10u-13u en van 14u-17u, in het SADL leslokaal 01.252 van het Geo-instituut.

Twee deelnemers krijgen een opdracht (zoek een kantoor met een bepaald gebouw + leslokaalnummer), en gaan met een mobiele eyetracker (bril) op zoek. De looproute en de fixaties worden op het vertrekpunt gevolgd op scherm. Als ze terug komen, wordt toegelicht hoe aan de hand van hun fixaties kan bepaald worden welke strategie zij volgen om hun weg te zoeken, en hoe dat hun looproute beïnvloedt.Titel Horizon 2020 SLICE3D project goedgekeurd

[Engelstalig] The SLICE3D project is dedicated to the preparation of a scientific and innovation strategy together with a robust business plan for the realization of the Centre of Excellence on geospatial data in Slovenia. Since most of human decisions are directly or indirectly related to the location, geospatial data are nowadays a foundation for sustainable planning and development, territorial and disaster management, risk assessment, other societal benefits. The main idea is to strengthen the research and innovation capacities of Slovenia in the acquisition, processing and modelling of geospatial data. This will be realized – in the long-term – through education programs and R&D projects, resulting in tangible results supplied to market players, thereby enabling them to obtain and maintain a competitive advantage. The objectives of SLICE3D are in accordance with the national strategies, including the Slovenia’s Smart Specialization Strategy, Research and Innovation Strategy of Slovenia, Information Society Development Strategy to 2020 and Public Administration Development Strategy 2015–2020. The consortium, coordinated by the University of Ljubljana, includes governmental institutions, leading scientific institutions and business SMEs. Within the 1-year project, a formal and strong cooperation will be developed between the involved partners to provide the platform for knowledge transfer and strengthening of the research and innovation capacities in the widening country (Slovenia) and neighbourhood regions. The ambition is thus to create a Centre of Excellence which will achieve a strong long-term scientific presence at international level. Moreover, SLICE3D will be an important technology bridge for the industrial use of geospatial research results, offering scientific achievements and problem-oriented innovations to the market through different technology transfer measures. All this will ensure scientific excellence of Slovenia and its long-term development opportunities.Nieuwe SADL publicaties on-line beschikbaar voor 2016

Transport en mobiliteit in Europa

Studie over de geharmoniseerde verzameling van Europese data en statistieken in het domein van stedelijke mobiliteit.

http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/urban/studies/doc/2013-05-harmonised-collection-data-and-statistics-urban-transport.pdf

Ruimtelijke Staat van Vlaanderen

Ruimtelijke Staat van Vlaanderen 2016

Leeswijzer Steunpunt Ruimte 2012-2015

Een uitwisselmodel voor ruimtelijke indicatoren

Innovatieve monitoringtechnieken en beleidsevaluatie

Statistieken over voetgangers en fietsers in Europa

Ondersteunend onderzoek over het verzamelen en analyseren van data over verplaatsingen te voet en met de fiets, en over de infrastructuur in 30 Europese landen en hun hoofdsteden.

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies_etECOPLAN slotenement

Op 13 december werden de laatste versie van de tools ontwikkeld onder het ECOPLAN ‘Planning for ecosystem services’ project, samen met de opgedane ervaring i.v.m. applicaties in verschillende case studies, gepresenteerd in Gent. Daarna werden nog meer ideeën en informatie uitgewisselde tijdens de BEES ‘Belgium Ecosystem Services’ kerstmarkt.REAL CORP Conferentie 2016

Van 22 tot 24 juni 2016 vindt het congres REAL CORP 2016 plaats in Hamburg (Duitsland).

Met als thema ‘SMART ME UP! How to become and how to stay a Smart City, and does this improve quality of life?’ kan het niet anders of SADL zal er bij zijn. Anuja zal de paper ‘Why Geospatial Linked Open Data for Smart Mobility?’ presenteren, gebaseerd op het werk van SADL voor het Steunpunt Verkeersveiligheid en het IWT project Logistics and Mobility. Thérèse zal de paper ‘Web data extraction systems versus research collaboration in sustainable planning for housing: Smart governance takes it all’ toelichten, die ze samen met Valerie en Isabelle Loris (Ruimte Vlaanderen) schreef naar aanleiding van het werk van SADL binnen het Steunpunt Ruimte.Olga presenteert op AGILE 2016

De 19th AGILE International Conference on Geographic Information Science zal doorgaan in Helsinki (Finland) van 14 tot 17 juni 2016. Olga zal haar paper From a CityGML to an ontology-based approach to support preventive conservation of built cultural heritagepresenteren. Deze paper bespreekt de voordelen van een ontologie-gebaseerde aanpak van BCH-management en de eerste stappen om van een CityGML-gebaseerd data model over te stappen naar een BCH-ontologie ter ondersteuning van preventieve conservatie van BCH. Deze overgang wordt getest in de context van het UNESCO werelderfgoed management in Cuenca, Ecuador.

Het Engelstalige abstract van de paper:

Built Cultural Heritage (BCH) management requires information from several domains and sources. The integration of this information is complicated because multiple scales and dimension levels are involved, along with different data models. Therefore, sources rarely share the same information structure and/or the terminology is syntactically and semantically different. In BCH-management there is a focus on the representation of 3D features in a spatially explicit way and one of the mains standards used to create this representation is the City Geography Markup Language (CityGML) standard. However, the CityGML standard does not provide sufficient semantics as required for a proper BCH-management, even after extending the definition of the standard with particular classes for the BCH-domain. An ontological model could fill these semantic gaps and provide some improvements to the original model. Through the application of a use case we converted the CityGML preventive conservation model to a taxonomy, which can be used later to identify current ontologies, which partially or completely matches the classes represented in the taxonomy.Valerie op het podium van Vestrock

Op 4 juni 2016 staat Valerie op het podium van Vestrock in Hulst (Nederland) naast onder andere K’s Choice, The Van Jets, T. Raumschmiere en K3!

Wie meer te weten wilt komen over de strategische waarde van de Vlaamse tuinen is van harte welkom!Tilburg Plandag2016

Op 19 mei vindt in Tilburg Plandag2016 plaats met als thema ‘Verruimen – maatschappelijk rendement met ruimtelijk talent’. SADL zal erbij zijn! Valerie is niet alleen samen met Frederik Lerouge (KU Leuven) inspirator voor de sessie 'Ruimtelijk-inhoudelijk verruimen', maar heeft ook twee papers ingediend. De paper ‘Van webscraping tot collaboratieve planning. Hoe een gedeelde ambitie leidt tot transdisciplinaire samenwerking’ is een samenwerking met Isabelle Loris (Ruimte Vlaanderen) en gebaseerd op het werk van SADL binnen het Steunpunt Ruimte. De paper ‘Van droom naar daad. De kracht van een concept in de governance van partnerschappen’ is een samenwerking met Lies Messely (ILVO, Landbouw & Maatschappij) en gebaseerd op het doctoraatsonderzoek van Valerie.Lezing voor het Departement Ruimte Vlaanderen

Op 18 april 2016 gaf Valerie een lezing over het doctoraat ‘The garden complex in strategic perspective’ voor het Departement Ruimte Vlaanderen en andere geïnteresseerden binnen de Vlaamse Overheid. De discussie achteraf gaf alvast stof tot nadenken en verder onderzoek.Neem deel aan de giCASES survey over samenwerking in GIS&T onderwijs!

Het Europese giCASES project wil onderzoeken hoe onderwijsinstellingen samenwerken met bedrijven en overheden in het ontwikkelen en aanbieden van GIS&T onderwijs in Europa. Daarom nodigt giCASES alle medewerkers en vertegenwoordigers van hogere onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden uit om deel te nemen aan een korte bevraging over samenwerking op vlak van GIS&T onderwijs.

Deze bevraging is een unieke kans voor lesgevers, programmacoördinatoren maar ook GI-experten uit de private of publieke sector om hun ervaringen en ideeën te delen omtrent samenwerking in het ontwikkelen en aanbieden van GIS&T onderwijs. Via deze bevraging willen wij bovendien goede praktijken op vlak van samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders inzake GIS&T onderwijs identificeren én promoten.

De bevraging is toegankelijk via deze link.

giCASES_logo

Thema-avond Toerisme en Terrorisme

Thema-avond: Toerisme en Terrorisme

Leuven, De Valk auditorium DV3 01.01, 27 april 2016

 

U bent vriendelijk uitgenodigd op de Thema-avond TOERISME EN TERRORISME georganiseerd in het kader van de opleiding Master in Toerisme en dankzij het Urbain Claeys Fonds.

De thema-avond gaat door in Leuven, De Valk auditorium DV3 01.01, op 27 april 2016 van 19u tot 20u, gevolgd door een receptie.

In het panel:  

Peter De Wilde
Administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen en voorzitter van de European Travel Commission

Renaat Landuyt
Burgemeester van Brugge en voormalig minister van toerisme

Dirk Van Holsbeke
General Manager TUI Belgium

In opeenvolgende rondes wordt gesproken over:

 • Anticiperen: Hoe kunnen we Vlaanderen als toeristische bestemming weerbaarder maken? Hoe gaan de toeristische overheden en de bedrijven om met terreur en andere veiligheidsrisico’s?
 • Respons: Hoe wordt er gecommuniceerd? Welke respons is best om de imagoschade te beperken?
 • Herstel: Hoe wordt het vertrouwen van bezoekers na een aanslag of een verhoogde terreurdreiging hersteld?

Toegang is gratis, maar registratie is verplicht.
ERASMUS+ Kennisalliantie giCASES van start

Danny Vandenbroucke van SADL/KU Leuven nam van 26 to 27 januari deel aan de startvergadering van het ERASMUS+ project giCASES in Genoa, Italië. Het project dat is opgezet als een kennisalliantie, loopt van januari 2016 tot december 2018. Het voorziet in een intense samenwerking tussen GISIG (coördinator), het Italiaanse milieuagentschap ISPRA, 5 universiteiten en 7 KMO’s actief in het domein van geoinformatie. In België zijn het SADL en geosparc die deze samenwerking gestalte zullen geven.

De bedoeling van het project is om het onderwijs m.b.t. geografische informatie (GI) meer interactief, dynamisch en participatief te maken. Hierbij is de samenwerking tussen de academische wereld, de bedrijfswereld en de overheid van cruciaal belang. Het project zal onderzoeken en testen hoe het GI-onderwijs meer kan gebaseerd worden op case studies waarbij studenten, bv. tijdens stages in bedrijven of bij de overheid, vanuit een reëel probleem een technologische oplossing kunnen bedenken, samen met de experten van dat bedrijf of het betrokken departement. De bedoeling is ook om een aantal oplossingen die de studenten uitwerken beschikbaar te maken voor de andere studenten, de lesgevers, de betrokken bedrijven en de andere partners van de alliantie.

SADL zal ook een survey organiseren om in kaart te brengen wat er op het vlak van samenwerkend leren gebeurt in Europa.

giCASES_kickoff

LINKVIT Magazine

In het Europese LINKVIT-project werd bestaand trainingsmateriaal aangaande SDI en INSPIRE geharmoniseerd en verder ontwikkeld. Via het LINKVIT-trainingsplatform zijn momenteel 21 verschillende trainingsmodules online toegankelijk. Het onlangs gepubliceerde LINKVIT Magazine biedt een overzicht van de verschillende activiteiten en uitkomsten van het project.

In het artikel LINKVIT as part of the GIS&T education and training landscape in Europe van Glenn Vancauwenberghe en Danny Vandenbroucke wordt dieper ingegaan op de positie van LINKVIT in het ruimere aanbod aan GI- en SDI-training en –onderwijs in Europa. Het artikel Technological Trends Modules – being prepared for a continuously moving world van Danny Vandenbroucke bespreekt hoe verschillende recente technologische ontwikkelingen aan bod komen binnen de LINKVIT-modules.

Het LINKVIT Magazine kan hier gedownload worden.Kaart GIS&T-onderwijs in Europe

Het GI-N2K project, gecoördineerd door SADL, heeft een kaart gecreëerd van GIS&T onderwijs en training in Europa. De kaart toont opleidingen in het domein van GIS&T in Europa, met informatie over de onderwijsinstelling, de stad, de omvang van de opleiding (in ECTS), het leerniveau (in EQF) en de taal waarin de opleiding gegeven wordt.

De kaart is gebaseerd op data verzameld via de GI-N2K Survey over het aanbod van GIS&T onderwijs, en omvat op dit moment 448 verschillende cursussen. Een gedetailleerde analyse van het GIS&T onderwijs en training in Europa wordt gepresenteerd in het GI-N2K rapport Analysis of the supply of geospatial education and training, dat hier kan worden gedownload.Aardewerk STAT publicatie

Ook de Aardewerk-STAT paper Multi-level statistical soil profiles for assessing regional soil organic carbon stocks werd gepubliceerd in Geoderma en is beschikbaar op http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706115001068.

Onderstaand kan je het engelstalige abstract vinden:

To support the assessment of soil-related ecosystem service delivery throughout an area of interest, the information content of soil maps needs to be extended with quantitative data about e.g. the soil organic carbon content. Such data are typically provided by soil profile descriptions with associated horizon data. However, the magnitude and spatial density of available profile collections are mostly too limited to allow the coupling of at least one profile description with each soil–land cover combination, further termed land unit (LU). To overcome this lack-of-data-problem, spatial generalisation and modelling approaches have been developed. However, these approaches do not take full advantage of all available data when their density is heterogeneous across the territory. We present a multi-level, both spatial and semantic, generalisation approach to work with detailed LUs in regions where sufficient data is available and with generalised units elsewhere.
Applied to the soil map of Flanders, Belgium (18,809 LUs for 9295 km2), a database of 7020 profile descriptions with 42,529 horizons and a 3- (coastal region) and 5-level (non-coastal region) generalisation approach, the method succeeded in assigning at least one profile to 18,731 LUs or 98.7% of the territory. Increasing the minimum required number of matching profiles increased the number of LUs characterised at higher levels of generalisation. Using the horizon characteristic ‘organic carbon content’, we estimated the total historical SOC-stock in Flanders at 87.49 Mt C and found that increasing the minimum required number of profiles decreased this estimate and increased its uncertainty. The assessed stock is lower than the ones found in previous studies even though they are based on the same collection of soil profiles. We consider our results as more realistic since the proposed method preserves the highest possible spatial and semantic detail.Sim4Tree gepubliceerd in Forests

Met genoegen delen we mee dat de Sim4Tree paper Assisting Sustainable Forest Management and Forest Policy Planning with the Sim4Tree Decision Support System gepubliceerd werd in Forests en vanaf nu gratis beschikbaar is op http://www.mdpi.com/1999-4907/6/4/859.

Onderstaand kan je het engelstalige abstract vinden:

As European forest policy increasingly focuses on multiple ecosystem services and participatory decision making, forest managers and policy planners have a need for integrated, user-friendly, broad spectrum decision support systems (DSS) that address risks and uncertainties, such as climate change, in a robust way and that provide credible advice in a transparent manner, enabling effective stakeholder involvement. The Sim4Tree DSS has been accordingly developed as a user-oriented, modular and multipurpose toolbox. Sim4Tree supports strategic and tactical forestry planning by providing simulations of forest development, ecosystem services potential and economic performance through time, from a regional to a stand scale, under various management and climate regimes. Sim4Tree allows comparing the performance of different scenarios with regard to diverse criteria so as to optimize management choices. This paper explains the concept, characteristics, functionalities, components and use of the current Sim4Tree DSS v2.5, which was parameterized for the region of Flanders, Belgium, but can be flexibly adapted to allow a broader use. When considering the current challenges for forestry DSS, an effort has been made towards the participatory component and towards integration, while the lack of robustness remains Sim4Tree’s weakest point. However, its structural flexibility allows many possibilities for future improvement and extension.LINKVIT trainingsprogramma

Het Europese LINKVIT-project (http://www.linkvit.eu/en/) streeft ernaar om het bestaande trainingsaanbod op vlak van GI en INSPIRE te harmoniseren en bij te werken, en op die manier beter af te stemmen op de noden en eisen van GI-professionals in de publieke en private sector. LINKVIT is gebaseerd op de resultaten van verschillende Europese initiatieven waarin reeds trainingsmateriaal nieuwe inzichten en trainingsmethodes inzake GI en INSPIRE werden ontwikkeld. LINKVIT is erop gericht om de resultaten van deze initiatieven verder te verspreiden naar nieuwe stakeholders en doelgroepen, en zo bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van operationele kennis die nodig is voor de implementatie van INSPIRE.

Het LINKVIT Trainingspakket bestaat uit 21 modules die onderverdeeld zijn in 4 groepen:

 1. Achtergrondkennis van INSPIRE
 2. Geavanceerde technische modules
 3. Modules voor stakeholders in Natuurbeheer en in Geologie en civiele bescherming
 4. Technologische trends en innovatieve oplossingen
SADL is verantwoordelijk voor 9 LINKVIT modules: Introduction to INSPIRE, Basiscs of INSPIRE Data and Service sharing, Basics of INSPIRE Data Specifications, Basics of INSPIRE Network Services, INSPIRE Advanced, INSPIRE Network Services Advanced, Introduction to Linked Data, Linked Data Advanced en Introduction to Sensor Web Enablement. Alle modules zijn toegankelijk via het LINKVIT Training platform.GIS&T-onderwijs in Europa

Het GI-N2K project (‘Geographic Information: Need to Know’) is erop gericht om het GIS&T onderwijs- en trainingsaanbod in Europa meer vraaggedreven en flexibel te maken door de ontwikkeling van een gemeenschappelijke ontologie voor het GIS&T-domein. Het project, dat wordt gecoördineerd door SADL, is opgebouwd rond een netwerk van 31 academische en niet-academisch partners uit 25 verschillende landen en is gefinancierd onder het Europese LLP-programma ‘Erasmus Multilaterale Netwerken’. Het hoofddoel van GI-N2K is de ontwikkeling van een dynamische en geactualiseerde ‘Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge’, waarbij rekening wordt gehouden met de meest recente technologische ontwikkeling en de Europese dimensie.

Eén van de doelstellingen van het GI-N2K project is om de vraag naar en het aanbod van GIS&T onderwijs en training in Europa in kaart te brengen. Om de mate van afstemming te analyseren tussen de door werkgevers gevraagde kennis en competenties enerzijds en de kennis en competenties die centraal staan in het bestaande GIS&T opleidingen en trainingen anderzijds, werden 2 surveys opgezet en uitgevoerd. De resultaten van deze surveys worden gepresenteerd in het rapport 'Integrated analysis of the demand for and supply of geospatial education and training'. Het rapport biedt een beschrijving van de situatie anno 2014 inzake de vraag naar en het aanbod van onderwijs en training in het domein van GIS&T. Het rapport focust op drie aspecten: de kennis en het gebruik van de bestaande GIS&T Body of Knowledge, de kloof tussen de gevraagde kennis en competenties en de aanwezigheid van deze kennis en competenties in het opleidingsaanbod, en de concepten die momenteel ontbreken in de GIS&T Body of Knowledge.

Meer informatie over GI-N2K en de GI-N2K studie is hier beschikbaar.Test zelf het Geoloket van de Ruimtemonitor!

De website van de Ruimtemonitor Vlaanderen is de centrale toegangspoort tot indicatoren ter ondersteuning van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. De Ruimtemonitor voorziet een directe en gebruiksvriendelijke toegang tot relevante indicatoren voor diverse beleidsonderwerpen en thema’s. Alle componenten (metadatacataloog, view en download diensten) worden rechtstreeks en geïntegreerd aangeboden.

Het Geoloket biedt discover and view services aan voor alle ruimtelijke indicatoren. Indicatoren downloaden kan, maar moet via e-mail aangevraagd worden bij Anuja Dangol.Presentatie van Linked Open Data op NTTS 2015

Het onderzoeksthema Ruimtelijke Monitoren Linken: Ruimtelijke Indicatoren als Linked Open Data werd door Anuja Dangol gepresenteerd tijdens de Horizon 2020-netwerk sessie op de NTTS 2015 [New techniques and Technologies for Statistics: Reliable Evidence for Society in Transition] conferentie gehouden door Eurostat op de Europese Commissie op 09-13 maart 2015 te Brussel.

Het is belangrijk voor overheden om ruimtelijke indicatoren te monitoren en om ze te gebruiken als ondersteuning voor beleidsvorming. Dit project koppelt relevante indicatoren van de drie ruimtelijke monitors (Ruimtemonitor Vlaanderen, Verkeersveiligheidsmonitor Vlaanderen, Ecosysteemdienstenmonitor Vlaanderen) als een hulpmiddel om data te verwerken en beleid en besluitvorming te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie over het onderzoeksidee.Geographic Information - Need to Know (GI-N2K), een Europees gefinancieerd project, uit de startblokken

Eind oktober 2013 organiseerde SADL de opstartvergadering van het Europees project GI-N2K. SADL leidt dit Europees 3-jarig project dat gefinancierd wordt onder het LifeLong Learning programme – Erasmus Multilaterale Netwerken. Het acronym GI-N2K staat voor Geographic information: Need to Know - Towards a more demand-driven geospatial workforce education/training system, hetgeen zoveel betekent als Geografische Informatie: kennisbehoeftes – hoe het opleiding/training systeem voor GI professionals beter kan inspelen op de vraag van de GI arbeidsmarkt. Het GI-N2K project is opgebouwd rond een uitgebreid netwerk van 31 partners (25 landen) uit de academische en niet-academische sector, de GI industrie (o.a. SHELL), belangrijke GI verenigingen en individuele experts.

Het project probeert een praktisch antwoord te formuleren op de vraag hoe de GI S&T curricula op academisch niveau en via permanente vorming (beter) kunnen afgestemd worden op de behoeften van de GI arbeidsmarkt. Deze behoefte wordt treffend geformuleerd door Ed Parsons, Geospatiaal technoloog van Google: "Een carrière in de geospatiale technologie vereist een combinatie van technische en geografische vaardigheden die niet als dusdanig als een geïntegreerd pakket worden onderwezen. Er zijn uitstekende postdoctorale opleidingen in GIS, maar deze zijn meestal erg gefocust op geografie, hetgeen geen slechte zaak is. Maar het is geen garantie dat je de nodige computervaardigheden aanleert die je nodig hebt. Anderzijds, zijn er intensieve informatica opleidingen die te kort schieten in het aanbieden geografische kennis. Het is moeilijk om de juiste combinatie te bereiken." Een andere raak citaat is van J. Verouden, de General Manager Geomatics/IM van Shell Global Solutions: "Onze vraag naar nieuwe GI professionals groeit, maar ondanks de huidige economische crisis, hebben we moeite met het vinden van mensen met de juiste kennis en vaardigheden". (Januari 2013)

GI-N2K bouwt voort op de bestaande Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge (GI S&T BoK) dat ontwikkeld werd door het Amerikaanse University Consortium for Geographic Information Science en gepubliceerd in 2006 door de Association of American Geographers. De 'BoK' zal worden geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de nieuwe technologische ontwikkelingen en met het Europese perspectief (vb. belang van INSPIRE in Europa). De vernieuwde BoK zal een ontologische benadering toepassen en zal de vorm aannemen van een dynamisch e-depot (wiki-based format) met tools om de BoK te gebruiken, te verkennen, om curricula, opleidingsmogelijkheden en cursussen te definiëren inclusief tools voor functieprofielen. GI-N2K zal deze e-BoK en de toolsets toetsen en valideren aan de werkelijkheid door met 'real world' use cases aan de slag gaan zoals bijvoorbeeld: een bedrijf wenst een vacature uit te schrijven en gebruikt de terminologie en concepten van de BoK om het functieprofiel op te stellen; of: een universiteit/organisatie die academische opleidingen/permanente vorming aanbieden, definiëren de curricula op basis van de BoK; of nog: een student wenst zijn/haar studieprogramma op te stellen en gebruikt de BoK en de daaraan gelinkte cursussen.

Samenvattend: het project GI-N2K streeft ernaar om verandering en innovatie te brengen in de manier waarop toekomstige GI- professionals worden voorbereid op de arbeidsmarkt zodat de GI-sector in het algemeen op een dynamische en innovatieve manier kan evolueren.20 jaar SADL!

20jaarsadl

Thomas Rosseel laureaat TML Thesisprijs

Transport & Mobility Leuven organiseert elk jaar de TML Thesisprijs voor thesissen over problemen die mobiliteit en vervoer met zich meebrengen. Thomas Rosseel is met zijn thesis ‘Analyse van navigatiestrategieën en percepties aan de hand van oogbewegingsregistratie bij internationale bezoekers in Brugge en Leuven’ laureaat voor deze prijs!

Deze thesis sluit aan bij een aantal SADL projecten. Het was een gevalstudie in het kader van het Steunpunt Verkeersveiligheid, en een aantal deelnemers van EUGISES deden de test.

Thomas kan een geldprijs winnen ter waarde van maar liefst 1.000, 500 of 250 euro. Bovendien krijgt de winnaar een gratis jaarabonnement op het vakblad Verkeersspecialist. Op 7 oktober organiseert TML een seminarie, waar Thomas een presentatie geeft. Er wordt ook een interview gepubliceerd in De Verkeersspecialist.

De samenvatting van de thesis kan men hier terugvinden.

Team Team

smeSpire netwerk: uitstekende toekomst perspectieven voor geo-ICT KMOs!

smeSpire is een 2 jarig project gefinancierd door de Europese Unie dat samen met de kleine en middelgrote ondernemingen (KMOs) onderzoekt hoe INSPIRE activiteiten omgezet kunnen worden in zakelijke opportuniteiten.

Op één jaar tijd is het smeSPIRE netwerk gegroeid van 15 geo-ICT KMOs naar 230 geo-ict KMOs uit 20 verschillende landen. Ondertussen is er ook gewerkt aan een overzicht om de vaardigheden in kaart te brengen die nodig zijn – maar thans ontbreken of minder goed ontwikkeld zijn - om op een kosten-efficiënte manier geo-informatie te beheren binnen de digitale overheid (e-gov). In de komende zes maanden zal het consortium de gap-analyse afronden en oplossingen formuleren zodat de leden van het smeSpire netwerk de nodige vaardigheden kunnen leren of verbeteren om zo hun hun marktpotentieel te vergroten.

"We are very happy to have joined the smeSpire network" getuigt Ken Harkin, Business Development Manager van Sparx Systems, Victoria State, Australia die zo blijk geeft van de tevredenheid over de toetreding tot het smeSpire network. "Ik ben ervan overtuigd dat de contacten met smeSpire wederzijdse voordelen zullen opbrengen. Australië kijkt met grote belangstelling naar het INSPIRE-gebeuren. Het feit dat Sparx Systems betrokken partij is geeft smeSpire een extra internationale dimensie en ook extra zakelijke kansen." Sparx Systems ontwikkelt Enterprise Architect, de industriestandaard voor het modelleren van gegevens en systemen.

Een extra kans die er aan komt voor geo-ICT KMOs is de CEN/TC287 Award voor excellentie en innovatie op de INSPIRE-conferentie 2013 in Firenze van de 23 tot 27 juni 2013, mede gesponsord door smeSpire, Sparx Systems en GiStandards, waarbij de meest innovatieve KMO € 2.500 zal ontvangen.

"KMOs zullen een cruciale rol spelen in het succes en de verdere ontwikkeling van INSPIRE, getuige hiervan het komende Award-gebeuren dat een uitstekende gelegenheid is voor geo-ICT KOMs om innovatieve oplossingen te tonen die gebaseerd zijn op INSPIRE." zegt Paul Smits van the Joint Research Centre-EC. En hij gaat verder: "het biedt hen ook de mogelijkheid om te getuigen over de moeilijkheden waarmee ze te maken krijgen bij de uitvoering van INSPIRE activiteiten".

"Veelbelovend dit jaar is de extra sessie in de Award die voorzien is voor geo-ICT KMOs om innovatieve toepassingen te presenteren. Niet alleen de academische instituten maar ook de privé-sector en met name de KMOs kunnen namelijk innovatieve trendzetters zijn." aldus Martin Ford, secretaris van CEN/TC287 Europese normalisatie-instelling voor geografische informatie samen met Danny Vandenbroucke, secretaris van AGILE, Vereniging van geografische Informatie Laboratoria voor Europa, die belast is met het evaluatieproces van de Award.

Het smeSpire netwerk biedt niet alleen de mogelijkheid om nieuwe kennis te verwerven maar het ook in praktijk om te zetten. Het netwerk biedt samenwerkingsverbanden aan tussen KMOs en andere belangrijke spelers die momenteel actief zijn in de ontwikkeling van INSPIRE. Op die manier biedt het netwerk nieuwe kansen voor de deelnemende KMO's.

Enkele voorbije events die ook de moeite waard zijn om te vermelden:
- 19-20 Maart 2013: workshops in Munich en Munster – "De verschillende Duitse geo-ICT KMOs hebben kennis kunnen maken met de mogelijkheden die INSPIRE hen kan bieden" - Johannes Gnädinger, PSU managing director.
- 4 april 2013: 4e HUNAGI Conferentie in Budapest: "Wij zijn erg tevreden met deze vertegenwoordiging van het smeSpire project op onze conferentie om zo ons lidmaatschap te versterken en om meer Hongaarse geo-ICT KMOs te betrekken in de INSPIRE implementatie activiteiten", aldus Gabor Remetey, Secretaris Generaal van HUNAGI.
- 13-16 Mei 2013: op het Geospatial World Forum 2013 in Rotterdam werd een ronde tafel-sessie georganiseerd over "de hefboombijdrage van KMOs aan INSPIRE" samen georganiseerd door Geospatial Media and Communications, de JRC en smeSpire; enkele geselecteerde KMOs hebben een financiële tegemoetkoming ontvangen van de JRC voor een deel van hun deelnamekosten.

De smeSpire Database en Best Practice Catalogus webapplicaties zijn nu online beschikbaar: http://database.smespire.eu/ en http://best-practices.smespire.eu. Wens je deel uit te maken van het smeSpire Network? Join us at http://www.smespire.eu/index.php/join-us.European Union Location Framework (EULF)

Het European Union Location Framework (EULF) is een EU-breed, cross-sectoraal interoperabiliteitskader voor de uitwisseling en het delen van ruimtelijke gegevens en diensten, dat verder zal bouwen op de resultaten van INSPIRE. Het EULF bestaat uit een reeks van wetgevende instrumenten, methoden, specificaties, standaarden, richtlijnen, trainingsmateriaal, aanbevelingen en acties gericht op het faciliteren van de implementatie en het gebruik van INSPIRE en locatie-gebonden diensten in een e-government context. Het opzetten van het EULF maakt deel uit van het Interoperability Solutions for Public Administrations (ISA) programma, en wordt gecoördineerd door de Digital Earth and Reference Data (DE) eenheid van het Institute for Environment and Sustainability (IES) van het EC Joint Research Centre (JRC), in samenwerking met DG ENV en DG ESTAT. SADL is betrokken bij het opzetten van het EULF en zal bijdragen aan de evaluatie van de condities voor het EULF, de ontwikkeling van de visie voor het EULF en de ontwikkeling van verschillende onderdelen van het EULF. Klik hier voor meer informatie.Vlaams congress verkeersveiligheid

Onderzoek naar de attentie allocatie van lagere schoolkinderen van verkeersomgevingen werd gepresenteerd op het Vlaams congress verkeersveiligheid. Al de presentaties zijn hier terug te vinden. De onderwerpen van de presenataties zijn ook uitgeschreven in papers die gebundeld zijn in het jaarboek Verkeersveiligheid gepubliceerd door de Vlaamse stichting Verkeerskunde.AGILE conferentie, groot succes!

'Geographic Information Science at the Heart of Europe', de 16e internationale AGILE conferentie, mobiliseerde meer dan 215 specialisten uit 40 verschillende landen voor een wetenschappelijke ontmoeting op topniveau in Leuven. "De selectie was zeer competitief. Wij hadden een record aantal inschrijvingen voor artikels en presentaties, en het niveau lag zeer hoog" aldus Danny Vandenbroucke, lid van de AGILE Council en hoofd van het programmacomité. Enkele van de innoverende onderwerpen van de conferentie waren: 4D visualisatie en modellering, intelligente steden, crowd-sourcing, geo-sensoren, augmented reality, oogbewegingsregistratie… Topsprekers waren: Ed Parsons (Hoofd technologie van Google Earth), Robert Weibel (editor van het International Journal of Geographic Information Science), Hugo De Groof (Europese Commissie, beleidsmedewerker INSPIRE richtlijn over het Europa-breed delen van ruimtelijke informatie) en Laxmi Ramasubramanian (President van het universitaire consortium voor geografische informatiewetenschap).

Vice-rector Karen Maex verwelkomde de genodigden op 14 mei in het stadhuis in Leuven, ter gelegenheid van een welkomstreceptie aangeboden door de stad Leuven. Daarmee werd de eerste dag afgesloten, waarbij 9 workshops werden bijgewoond door 192 deelnemers. Van woensdag tot vrijdag ging de conferentie door in het Provinciehuis.Onze collega Marianne Hubeau valt in de prijzen

Marianne ontving op 28 maart de Belgische Prijs voor Ontwikkelingssamenwerking voor haar masterproef over de builenpest in Tanzania. Op de algemene site van de KULeuven komt u meer te weten over de inhoud van haar masterproef en de gewonnen prijs.Aankondiging KOI 2012

All information about the KOI, a short training initiative on Free and Open Source Sortware for Geomatics (FOSS4G), organized by SADL this summer (2012) can be found here.LeGIO Workshop Proceedings

De proceedings van de LeGIO-Workshop kan u hier terugvinden.Resultaten landevaluatiestudie

SADL presenteerde op 13 oktober 2011 de resultaten van de Landevaluatiestudie aan een 250-koppig publiek van ambtenaren, wetenschappers en adviseurs. De studie werd tussen maart 2010 en maart 2011 uitgevoerd in opdracht van de Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen van de Vlaamse Overheid. Naast de hierbij gevoegde presentatie werd tevens een demonstratie gegeven van de ontwikkelde OSMOSE-generator van beslissingsondersteunende systemen en van het specifieke beslissingsondersteunende systeem E.BoLa. Meer informatie over de studiedag is hier terug te vinden.NatureSDIplus projectresultaten

SADL was gedurende 2.5 jaar partner in het NatureSDIplus project en was onder meer verantwoordelijk voor het uitwerken van een domeingericht data model. Meer informatie beschikbaar op www.nature-sdi.eu/presentation/index.html.CEN/TC 287

De CEN/TC 287 jaarlijkse prijs voor academische excellentie binnen de INSPIRE gemeenschap verwelkomt nu aanvragen van studenten geassocieerd aan een Europese universiteit. Meer informatie kan u vinden op volgende website www.gistandards.eu. De documenten om uw aanvraag in te dienen kan u hier downloaden.Onderzoeksrapport Bodemafdichting gepubliceerd

Recent publiceerde de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) het nieuwe milieurapport Vlaanderen, thema BODEM. SADL werkte intensief mee aan dit rapport door een ondersteunend onderzoek uit te voeren betreffende bodemafdichting in Vlaanderen. Het eindrapport van dit onderzoek is integraal opgenomen in het achtergronddocument Bodem. Het doel van dit Ondersteunend Onderzoek is enerzijds een overzicht te geven van de terminologie die doorheen de jaren in de milieurapporten gebruikt werd en anderzijds het actualiseren van de gegevens over bodemafdichting in Vlaanderen. De voormalige actualisatie dateert van 2004. De actualisatie omvat enerzijds het vervolledigen van de tijdsreeks wat betreft bruto-bebouwing (1990 – 1995 – 2000 – 2003 – 2009) en anderzijds het vervolledigen van de bodemafdichtingskaart (versie 2007) voor de ontbrekende kaartbladen in Antwerpen en Limburg. Het achtergronddocument en het onderzoeksrapport kan u terugvinden op de website van de VMM: www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/MIRA-T/mileuthemas/bodem/.