Over SADL

Wie zijn we?

SADL staat voor Spatial Applications Division Leuven of Divisie voor Ruimtelijke Informatieverwerking.

SADL is een samenwerkingsverband tussen meerdere onderzoeksgroepen uit het Departement Aard –en Omgevingswetenschappen. Via SADL beschikken de betrokken onderzoeksgroepen over een performant kanaal om onderzoeksexpertise en- resultaten uit te dragen naar en te toetsen in de maatschappij.

Het gaat hierbij in de eerste plaats over de Geografische Informatie Wetenschap en- Technologie en hun toepassingen in het fysisch landbeheer en de socio-economische omgeving. Dit gebeurt via onderzoek voor en wetenschappelijke dienstverlening aan overheden en industrie en via het opzetten van post –en para-academische vormingsprogramma’s.

Dit geheel wordt aangevuld met deelname aan meer fundamentele onderzoeksprogramma’s en academische opleidingen waardoor een naadloze overgang mogelijk wordt tussen theorie en toepassing.

Binnen de KU Leuven heeft SADL het statuut van R&D Divisie. SADL maakt deel uit van het Leuvens Onderzoekscentrum Duurzame Aarde (LSUE) en van Leuven Mobility Research Centre (L-mob).


Trefwoorden:

  • Geografische InformatieWetenschap en –Technologie: Geomatica
  • Geografische Data modellering en databanken
  • Geografische InformatieSystemen
  • Ruimtelijke en Tijd-Ruimte Analyse
  • Capteren en analyse van ruimtelijke perceptie
  • Beslissingsondersteunende Systemen: Ruimtelijke Multi-Criteria Beslissingsmethodes
  • GeoData Infrastructuren: Geo-standaarden, Geografische web services
  • Free and Open Source Software, Proprietary Software
  • Inwinning van Ruimtelijke gegevens: Aardobservatie, Global Navigation Satellite Systems
  • Opleidingen: Contactonderwijs, Afstands-onderwijs

Missie en visie

Het ontwikkelen, aanbieden en verder uitbouwen van academische en operationele expertise in geoinformatie wetenschap en technologie.


Historiek

SADL werd opgericht in 2001 als opvolger van Ground for GIS (GfG, °1993).


SADL is lid van volgende netwerken en organisaties

Association Geographic Information Laboratories Europe Association of Geographic Information Laboratories for Europe Open Geospatial Consortium, Inc.Open Geospatial Consortium International Cooperation on Theories and Concepts in TrafficInternational Cooperation on Theories and Concepts in Traffic Flemish Association for Geographic Information SystemsFlemish Association for Geographic Information Systems
Vlaamse Vereniging voor Ruimte en PlanningVlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning International Geographical UnionInternational Geographical Union World Conference on Transport Research SocietyWorld Conference on Transport Research Society